1993'ten Beri Verinin değerini biliyoruz

Verinin ilk olarak oluştuğu sahadan elde edilmesi ile başlayan süreçte kurum ve kuruluşların veriyi elde etmesi, saklaması ve yorumlanmasına giden yolculukta ona eşlik ederek Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı yazılım ve çözümlerimiz ile en doğru karar vermesini sağlıyoruz.

HİZMETLERİMİZ

saha operasyonları

Konum tabanlı verilerin üretimi ve anlamlı şekilde servis edilmesi

sunucu ve yazılım desteği

Konum tabanlı verilerin saklanması, yürütülmesi ve yorumlanması için gerekli sunucu ve yazılım desteği

 entegrasyon çözümleri

Farklı veri ambarlarında saklanan içeriklerin tek bir noktadan yönetimi

PROJELERİMİZ

Balıkesir b.b. MEKANSAL DİJİTAL DÖNÜŞÜM

İl genelinde adrese dayalı veri güncellemesi yapılmış ve MAKS entegrasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca Afet Bilgi Sistemi kapsamında, Bakanlığa ait 300 adet servis ile entegrasyon sağlanmıştır. Lisans sağlayıcı olarak, tüm yapıyı ArcGIS mimarisi üzerinde konumlandırılmış olup, sunucu tarafında gerekli teknik ve yazılım destekleri sağlanmıştır.

elazığ mekansal dijital dönüşüm

İl merkez belediyesi ile gerçekleştirilen projede; 

- Adrese dayalı veri üretimi ve MAKS entegrasyonu

- Coğrafi Bilgi Sistemi Sunucu sağlanması (ArcGIS)

- Dijital Arşiv dönüşüm ve yazılımı

- Kent Rehberi, E-imar, Mezarlık Bilgi Sistemi kurulumu

- Fen İşleri ve AYKOME (Altyapı ve Koordinasyon) Uygulaması

- MIS (Yönetim Bilgi Sistemi) Entegrasyon

- CBS Tabanlı Kişiselleştirilmiş Yönetim Portalı

- Vatandaş Mobil Uygulaması Geliştirme Hizmeti

İETT engelli Yolcu bilgilendirme 

Görme engelli vatandaşlarımızın erişilebilirliğini artırmak ve sorunsuz şekilde ulaşım sağlayabilmeleri için "Braille alfabeli" kabartmalı levhalar üretildi ve İETT'ye ait tüm araçlara uygulandı. Bununla birlikte yolculuk yapılan otobüsün hat, güzergah ve seyahat sürelerini içerisinde bulunduran Qr Kod içeriği de levha üzerinde yer aldı. Yapılan çalışmalarda Dinamik Qr Kod teknolojisi kullanıldı. Bu sayede İETT'ye, akıllı etiketleri esnek yönetme kabiliyeti kazandırıldı.

Mersin b.b. mekansal kent yönetimi

Coğrafi bilgi sistemi tabanlı portal kurularak mekansal süreç yönetim uygulamaları geliştirildi. Tüm yapı ArcGIS Mimarisi üzerinde konumlandırıldı. Yaklaşık 500 Personelin eş zamanlı çalışabildiği saha yönetim uygulaması geliştirildi. İl genelinde önemli noktalar sisteme aktarıldı ve Gelir Arttırıcı Çalışmalar çerçevesinde kuruma ait taşınmaz envanteri güncellendi.

REFERANSLARIMIZ

iletişim

Tel: 212 275 78 64

e-mail: parametre@parametre.com